ēka Dzintaru prospektā 39

Projekti

Radošās sētas izveide Lielā ielā 19/21; 17 Talsos

Veicamie darbi - projekta vadība un visu inženierdaļu izstrāde